DEMO PHARMALOOX INTERNET LJEKARNE
DEMO WEB TRGOVINA - NARUČIVANJE NIJE OMOGUĆENO

Registracija

KORISNIČKI RAČUN

Registrirani korisnici mogu pristupiti svom Korisničkom računu klikom na link “Moj račun”. Ukoliko Korisnik nije registriran, a htio bi se registrirati, mora popuniti formu za prijavu, odnosno registraciju. Obvezna polja za unos podataka su posebno označena.
Korisnik se upućuje da obrati pozornost na to da je broj mobitela obavezan podatak kako bi Korisnik mogao dobiti poruku o terminu dostave i/ili kako bi ga dostavljač (ili Ljekarna) bili u mogućnosti kontaktirati u slučaju iznimnih okolnosti.
Unutar korisničkog računa (profila), Korisnik u svakom trenutku može:
• vidjeti popis svih svojih narudžbi i njihov status
• formirati listu želja
• upravljati svojim osobnim podacima: adresa, lozinka i e-mail. Na promijenjenu e-mail adresu poslat će se automatski e-mail radi potvrde nove e-mail adrese. Nova e-mail adresa Korisniku će služiti za registraciju, odnosno prijavu.
• Koristiti i druge opcije

Kod prvog unosa adrese za naplatu, ona će postati i adresa za dostavu. Adresu za naplatu ili dostavu Korisnik može mijenjati u bilo kojem trenutku, čak i u trenutku kupovine. Na adresu naplate Ljekarna šalje račun ako je Korisnik narudžbu platio kreditnom karticom, virmanom ili PayPal-om, a isporuku zatražio na neku drugu adresu - adresu za dostavu.
Unutar svog korisničkog računa Korisnik ima opciju spremiti više adresa za dostavu (npr. posao, mama, sestra, stan...).
Ukoliko Korisnik nije upisao adresu za dostavu, Ljekarna će iskoristiti adresu za naplatu kao adresu za dostavu.
Ukoliko je Korisnik odabrao različite adrese za naplatu i dostavu, Ljekarna može Korisnika kontaktirati kako bi dodatno potvrdila koju adresu koristiti za dostavu, odnosno naplatu.

Pharmaloox Demo - Registracija
REGISTRIRANI KORISNICI

Jedan od uvjeta za korištenje Internet trgovine je uspješna registracija Korisnika. U okviru registracije, Korisniku će biti ponuđeno prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja i korištenja te Izjave o privatnosti, čiji prihvat je preduvjet za uspješnu registraciju, a kasnije i kupovinu na Internet trgovini.
Ljekarna napominje da je svaki Korisnik dužan pročitati i razumjeti sadržaj Općih uvjeta poslovanja i korištenja te Izjave o privatnosti, prije prihvaćanja i davanja suglasnosti za iste.

Internet trgovina preporuča Korisnicima da brinu o svojim pristupnim podacima (korisničko ime i lozinka) za svoj korisnički račun na Internet trgovini. Za odabir lozinke, Ljekarna preporuča korištenje minimalno 6 znakova s kombinacijom velikih i malih slova te brojeva. Lozinku je preporučljivo mijenjati jednom godišnje.

Pharmaloox Demo - Registracija
NEREGISTRIRANI KORISNICI

Neregistrirani Korisnici imaju jednaku mogućnost kupovine na Internet trgovini kao i registrirani Korisnici. Neregistrirani korisnici (za razliku od registriranih) neće imati svoj korisnički račun na kojem mogu biti arhivirane njihove aktivnosti u sklopu Internet trgovine (narudžbe, lista želja, osobni podaci itd).
Da bi narudžba neregistriranih Korisnika bila uspješno provedena, Korisniku će biti ponuđeno prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja i korištenja te Izjave o privatnosti, čije razumijevanje sadržaja i prihvat istih je preduvjet za uspješnu kupovinu na Internet trgovini.
Osobni podaci neregistriranih Korisnika bit će korišteni za potrebu dostavljanja narudžbe.

Izdvojeni proizvodi