DEMO PHARMALOOX INTERNET LJEKARNE
DEMO WEB TRGOVINA - NARUČIVANJE NIJE OMOGUĆENO

Jednostrani raskid Ugovora

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Kupoprodajom na daljinu smatra se svaka kupovina koja ne uključuje osobno preuzimanje proizvoda u trgovini, već narudžbu proizvoda putem telefona i/ili interneta te isporuka proizvoda putem kurirske ili dostavne službe.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji sklopljenoj na daljinu i/ili storniranju narudžbe, Ljekarna postupa prema Zakonu o zaštiti potrošača, odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog Ljekarna će izvršiti Kupcu nakon što proizvod bude vraćen Ljekarni i nakon što Ljekarna utvrdi visinu umanjene vrijednosti kupljenog i vraćenog proizvoda.

Da bi Kupac uspješno jednostrano raskinuo Ugovor o kupoprodaji sklopljenoj na daljinu i ostvario povrat svog uplaćenog iznosa, povrat pošiljke mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
• Mora biti vraćena, bez odgađanja, u roku od 14 dana od datuma isporuke
• Proizvodi moraju biti neotvarani, nekorišteni, neoštećeni, u originalnom pakiranju s deklaracijom
• Mora sadržavati originalni račun
• Mora sadržavati popunjen obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu (Primjerak obrasca Kupac može preuzeti OVDJE) ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu u kojoj Kupac izražava svoju volju da raskine Ugovor.

Ljekarna poziva Kupca da proizvod zapakira u ambalažu u kojoj je proizvod i dostavljen Kupcu kako bi se izbjegla oštećenja proizvoda.

NAPOMENA: Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora. Ukoliko to želi, Kupac se može obratiti Ljekarni putem e-maila radi pribavljanja podataka o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Pharmaloox Demo - Jednostrani raskid Ugovora
ROK ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu, Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke posljednjeg proizvoda iz narudžbe.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na povrat uplaćenog iznosa, mora vratiti preuzetu pošiljku i obavijestiti Ljekarnu o svojoj odluci prije isteka roka od 14 dana putem obrasca za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj Kupac izražava svoju volju da raskine Ugovor.

Iznimka od prava za jednostrani raskid Ugovora odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid Ugovora o čemu će Kupac biti na vrijeme biti upozoren.

Pharmaloox Demo - Jednostrani raskid Ugovora
POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Po primitku pošiljke, Ljekarna šalje obavijest Kupcu e-mailom ili drugim raspoloživim sredstvom te informira Kupca o ispravnosti ili neispravnosti postupka povrata:

a) Ukoliko je vraćena pošiljka u ispravnom stanju, Ljekarna utvrđuje da povrat zadovoljava sve navedene uvjete te obavještava Kupca o povratu uplaćenih novčanih sredstava koji će biti izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu, osim ako Kupac drugačije ne naznači.
Ljekarna će izvršiti povrat novčanih sredstava koji je primio od Kupca, bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Ljekarna zaprimila odluku o jednostranom raskidu Ugovora i preuzeo ispravno vraćenu pošiljku.

b) Ukoliko je pošiljka neispravna, Ljekarna utvrđuje da povrat ne zadovoljava sve navedene uvjete te obavještava Kupca o istome. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Slijedom prednje navedenog Ljekarna preporuča Korisnicima:
- Dobro pogledajte karakteristike i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet ljekarni prilikom odabira proizvoda budući da slika proizvoda ne prikazuje konkretan proizvod već načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač;
- Ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati budući se smatra da je kupac preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom ukoliko u trenutku preuzimanja proizvoda ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču;
- Ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanja jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda;
- Sačuvajte ambalažu;
- Dobro pogledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja što prije obavijestite Ljekarnu i vratite proizvod u originalnoj ambalaži bez da ste ga koristili;
- Ako proizvod nema vidljivih oštećenja, dobro pogledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte koristiti proizvod, njime rukovati jer svako rukovanje umanjuje vrijednost proizvoda.

Ljekarna utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjene vrijednosti proizvoda. Ljekarna obavještava Kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti Kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata Kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava Kupcu će biti odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti Kupcu. 

Izdvojeni proizvodi