DEMO PHARMALOOX INTERNET LJEKARNE
DEMO WEB TRGOVINA - NARUČIVANJE NIJE OMOGUĆENO

Kupovina

PRETRAŽIVANJE PROIZVODA

Korisnicima su ponuđene različite opcije pretraživanja proizvoda unutar Internet trgovine, a sve u svrhu lakšeg pronalaska i kupovine željenih proizvoda.

Svaki proizvod ima svoju kategoriju kojoj pripada, pa tako Korisnici mogu pretraživati proizvode na sljedeći način:
• Po proizvođaču – odnosno po brendu ili po proizvodnoj liniji.
• Po kategoriji – proizvodi su kategorizirani po vrsti, namjeni ili nekoj drugoj posebnoj osobini.
• Unutar Pretraživača – Korisnik može tražiti proizvode po svom kriteriju tako što upiše ključnu riječ u Pretraživač.
• Izdvojeni proizvodi
• Sniženi proizvodi
• Novi proizvodi

Ukoliko Korisnik želi više informacija o proizvodu, klikom na sliku proizvoda, naziv proizvoda ili ime proizvoda, otvara se stranica s uvećanom fotografijom i detaljnijim informacijama o traženom proizvodu.
Unutar stranica s detaljnijim informacijama o pojedinim proizvodima, Korisnik može vidjeti zadnje pretraživane proizvode i preporuke za kupnju sličnih i/ili povezanih proizvoda.

Pharmaloox Demo - Kupovina
KUPOVINA I NARUČIVANJE

Proizvodi na Internet trgovini mogu biti: „Dostupni“ za naručivanje, „Rasprodani“ i s opcijom „na upit“.

Kad je željeni proizvod dostupan, pored njega se pojavljuje opcija "Kupi" ili "Dodaj u košaricu". Odabirom opcije “Kupi”, željeni proizvod automatski se stavlja u Košaricu. Proizvod se može dodati u Košaricu s bilo kojeg mjesta na Internet trgovini ukoliko uz proizvod postoji opcija „Kupi“ ili „Dodaj u košaricu“.
Nakon dodavanja proizvoda u Košaricu, Korisnik može nastaviti pregledavati ponudu Internet trgovine i ponoviti postupak dodavanja proizvoda u košaricu za svaki sljedeći proizvod.
U svakom trenutku Korisnik može pregledati svoju “Košaricu” klikom na link "Moja košarica".

Prije završetka kupovine, Korisnik pregledava konačni sadržaj svoje košarice klikom na sliku košarice ili klikom na link „Moja košarica“. U sklopu košarice, Korisnik može povećati ili smanjiti količinu svakog odabranog proizvoda ili ukloniti proizvod iz košarice.

1. Korak – Provjerite svoje podatke
Nakon konačne provjere stanja košarice, Korisnik potvrđuje svoju narudžbu i kupovinu klikom na link “Plaćanje”.
Ukoliko je registriran, u koraku “Prijava za kupce” Korisnik unosi svoje korisničko ime i lozinku. Ukoliko Korisnik nije registriran može se registrirati klikom na “Novi kupac – registrirajte se” ili može odlučiti nastaviti kupovinu kao neregistrirani Korisnik klikom na “Nastavi kupnju bez prijave”.

U svakom slučaju Internet trgovini su potrebni osobni podaci Korisnika kako bi Ljekarna mogla poslati narudžbu. Ukoliko neki od podataka Korisnika nedostaje i/ili je pogrešan, Ljekarna nije dužna poslati narudžbu.

2. korak – Odaberite način dostave
Nakon potvrde osobnih podataka, slijedi korak „Odaberite način dostave“. Uz svaku opciju dostave prikazani su i troškovi iste. Ovisno o odabiru načina dostave, ukupni iznos narudžbe ostaje isti ili se povećava. Napomena: unutar profila Korisnik mora imati popunjenu adresu za naplatu.

3. korak – Odaberite način plaćanja
Završni korak potvrde narudžbe je plaćanje. Korisnik u ovom koraku odabire jednu od ponuđenih opcija plaćanja. Ukoliko Korisnik odabere opciju plaćanja putem PayPal-a ili Payment Gateway servisa, uslijedit će preusmjerenje na njihove stranice kako bi se provelo plaćanje.

Proceduru plaćanja Korisnik može prekinuti u bilo kojem trenutku te promijeniti sadržaj svoje košarice. Za svaku zaprimljenu narudžbu Internet trgovina šalje automatsku potvrdu o primitku na e-mail adresu Korisnika.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Ljekarne. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Ljekarna će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunila u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti Korisnika i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.
Ljekarna otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije te se unaprijed ispričava svojim Korisnicima ukoliko do istih dođe. Narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun za istu.

Izdvojeni proizvodi