DEMO PHARMALOOX INTERNET LJEKARNE - OVO NIJE WEB TRGOVINA
Pharmaloox DEMO
4.2.2021.

Opći uvjeti

Članak 1.
OPĆENITO O OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA
Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva KOZGAR & CO d.o.o.
kao Davatelja licence s jedne strane i Korisnika licence s druge strane, a u svezi korištenja
PHARMALOOX aplikacije, koja je u vlasništvu Davatelja licence.
Na sve međusobne odnose između Davatelja licence i Korisnika licence, koji nisu posebno uređeni
ovim Općim uvjetima poslovanja, primjenjivat će se odgovarajući propisi Republike Hrvatske.
Prihvaćanjem Ugovora o licenci, Korisnik licence prihvaća uvjete korištenja PHARMALOOX licence,
utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Davatelj licence će Korisnika licence, prilikom prihvaćanja
Ugovora o licenci, uputiti na ove Opće uvjete poslovanja i prateću dokumentaciju.
Prihvaćanjem Ugovora o licenci Korisnik licence se obavezuje da će u roku od 8 dana od dana nastanka
promjene, pisano obavijestiti Davatelja licence o bilo kakvoj promjeni poslovnih podataka (upisi u
sudski registar ili obrtni registar, ugovor s poslovnim bankama i sl.) koji bi mogli utjecati na izvršenje
Ugovora o licenci.
Davatelj licence ne odgovara ukoliko Korisnik licence u svezi sa korištenjem PHARMALOOX aplikacije
na bilo koji način povrijedi pozitivne propise Republike Hrvatske i/ili Europske unije.
4.2.2021.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris molestie luctus volutpat. Curabitur sed laoreet tellus. Integer semper urna in ex aliquam iaculis. Pellentesque volutpat cursus dictum. Morbi sit amet pellentesque sem. Fusce eget aliquam quam. Nam rutrum, velit nec iaculis euismod, leo felis interdum lectus, nec maximus nisi lacus vitae sem. Suspendisse potenti. Ut sed purus vel dui dictum rhoncus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse hendrerit ligula sed magna fermentum sagittis. Donec ac sollicitudin dui. Curabitur pretium in lectus eget lobortis.
3.2.2021.

In lectus eget lobortis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris molestie luctus volutpat. Curabitur sed laoreet tellus. Integer semper urna in ex aliquam iaculis. Pellentesque volutpat cursus dictum. Morbi sit amet pellentesque sem. Fusce eget aliquam quam. Nam rutrum,
29.1.2021.

BROŠURA

Datoteke za preuzimanje
PHARMALOOX_BROSURA.pdf

Izdvojeni proizvodi