DEMO PHARMALOOX INTERNET LJEKARNE
DEMO WEB TRGOVINA - NARUČIVANJE NIJE OMOGUĆENO

Pristupačnost

1. OPĆENITO

Internet ljekarna demo.pharmaloox.com nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom.

Nastojimo pojednostaviti korištenje stranica s ciljem da postanu pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Internet ljekarna demo.pharmaloox.com pridaje veliku pozornost osiguravanju digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Internet ljekarna demo.pharmaloox.com će i dalje kontinuirano nastaviti poboljšavati korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pharmaloox Demo - Pristupačnost

2. PRISTUPAČNOST NA STRANICAMA demo.pharmaloox.com

Na mrežnom mjestu demo.pharmaloox.com dostupan je One Click Accessibility dio koji omogućuje stranici usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

2.1. OMOGUĆAVANJE IZBORNIKA PRISTUPAČNOSTI

Izbornik pristupačnosti na demo.pharmaloox.com aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja je stalno prisutna u lijevom gornjem kutu stranice. Nakon prikazivanja izbornika pristupačnosti možete odabrati opciju koja Vam najbolje odgovara.

Pharmaloox Demo - Pristupačnost

3. IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao tijelo javnog sektora, demo.pharmaloox.com nastoji svoje mrežne stranice demo.pharmaloox.com učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Pharmaloox Demo - Pristupačnost

4. STUPANJ USKLAĐENOSTI

Mrežno mjesto demo.pharmaloox.com usklađeno je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Prilagodbom mrežnih stranica 2020.g. ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke neizbježne iznimke.

4. 1. MOGUĆE NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden ovdje može biti djelomično nepristupačan iz sljedećih razloga:

- Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida: Radne PDF datoteke spremaju se iz MS Word programa te se takve postavljaju na web i moguće je da nisu prilagođene čitaču zaslona.

- Nepotpun tekstualni opis: Slike na stranicama posjeduju alternativni tekst, ali je moguće da on nije pogodan za čitač zaslona.

4. 2. PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

demo.pharmaloox.com će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Pharmaloox Demo - Pristupačnost

5. PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 31. 8. 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Pharmaloox Demo - Pristupačnost

6. POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice demo.pharmaloox.com korisnici mogu uputiti na bilo koji od naših kontakata. Sve kontakt podatke možete naći na samoj stranici ili ovdje .

Pharmaloox Demo - Pristupačnost

7. INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 385-1-4609-041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Izdvojeni proizvodi