DEMO PHARMALOOX INTERNET LJEKARNE
DEMO WEB TRGOVINA - NARUČIVANJE NIJE OMOGUĆENO

Uvjeti korištenja internet trgovine

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA INTERNET TRGOVINE

OPĆENITO

Ovi Uvjeti korištenja usluga Internet trgovine sastavni su dio Općih uvjeta poslovanja tvrtke KOZGAR & CO d.o.o., u čijem su vlasništvu PHARMALOOX platforma i www.pharmaloox.com Internet trgovina.

U ovim Uvjetima korištenja usluga Internet trgovine opisano je kako KOZGAR & CO d.o.o., Korzo 8, 51000 Rijeka (u daljnjem tekstu Ljekarna) definira usluge i upućuje Korisnika u uspješno korištenje www.pharmaloox.com Internet trgovine (u daljnjem tekstu Internet trgovina).

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
JEZIK

Primarni jezik komunikacije Internet trgovine je hrvatski književni jezik.
Internet trgovina može biti prevedena na druge europske i svjetske jezike te će se komunikacija odvijati onim jezikom koji Ljekarna odredi.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
REGISTRACIJA ILI PRIJAVA

REGISTRIRANI KORISNICI

Jedan od uvjeta za korištenje Internet trgovine je uspješna registracija Korisnika. U okviru registracije, Korisniku će biti ponuđeno prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja i korištenja te Izjave o privatnosti, čiji prihvat je preduvjet za uspješnu registraciju, a kasnije i kupovinu na Internet trgovini.
Ljekarna napominje da je svaki Korisnik dužan pročitati i razumjeti sadržaj Općih uvjeta poslovanja i korištenja te Izjave o privatnosti, prije prihvaćanja i davanja suglasnosti za iste.

Internet trgovina preporuča Korisnicima da brinu o svojim pristupnim podacima (korisničko ime i lozinka) za svoj korisnički račun na Internet trgovini. Za odabir lozinke, Ljekarna preporuča korištenje minimalno 6 znakova s kombinacijom velikih i malih slova te brojeva. Lozinku je preporučljivo mijenjati jednom godišnje.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
NEREGISTRIRANI KORISNICI

Neregistrirani Korisnici imaju jednaku mogućnost kupovine na Internet trgovini kao i registrirani Korisnici. Neregistrirani korisnici (za razliku od registriranih) neće imati svoj korisnički račun na kojem mogu biti arhivirane njihove aktivnosti u sklopu Internet trgovine (narudžbe, lista želja, osobni podaci itd).
Da bi narudžba neregistriranih Korisnika bila uspješno provedena, Korisniku će biti ponuđeno prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja i korištenja te Izjave o privatnosti, čije razumijevanje sadržaja i prihvat istih je preduvjet za uspješnu kupovinu na Internet trgovini.
Osobni podaci neregistriranih Korisnika bit će korišteni za potrebu dostavljanja narudžbe.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
KORISNIČKI RAČUN

Registrirani korisnici mogu pristupiti svom Korisničkom računu klikom na link “Moj račun”. Ukoliko Korisnik nije registriran, a htio bi se registrirati, mora popuniti formu za prijavu, odnosno registraciju. Obvezna polja za unos podataka su posebno označena.
Korisnik se upućuje da obrati pozornost na to da je broj mobitela obavezan podatak kako bi Korisnik mogao dobiti poruku o terminu dostave i/ili kako bi ga dostavljač (ili Ljekarna) bili u mogućnosti kontaktirati u slučaju iznimnih okolnosti.
Unutar korisničkog računa (profila), Korisnik u svakom trenutku može:
• vidjeti popis svih svojih narudžbi i njihov status
• formirati listu želja
• upravljati svojim osobnim podacima: adresa, lozinka i e-mail. Na promijenjenu e-mail adresu poslat će se automatski e-mail radi potvrde nove e-mail adrese. Nova e-mail adresa Korisniku će služiti za registraciju, odnosno prijavu.
• Koristiti i druge opcije
Kod prvog unosa adrese za naplatu, ona će postati i adresa za dostavu. Adresu za naplatu ili dostavu Korisnik može mijenjati u bilo kojem trenutku, čak i u trenutku kupovine. Na adresu naplate Ljekarna šalje račun ako je Korisnik narudžbu platio kreditnom karticom, virmanom ili PayPal-om, a isporuku zatražio na neku drugu adresu - adresu za dostavu. Unutar svog korisničkog računa Korisnik ima opciju spremiti više adresa za dostavu (npr. posao, mama, sestra, stan...).
Ukoliko Korisnik nije upisao adresu za dostavu, Ljekarna će iskoristiti adresu za naplatu kao adresu za dostavu. Ukoliko je Korisnik odabrao različite adrese za naplatu i dostavu, Ljekarna može Korisnika kontaktirati kako bi dodatno potvrdila koju adresu koristiti za dostavu, odnosno naplatu.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK ili kn), sadrže PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.
U slučaju da je Internet trgovina prevedena na druge europske i svjetske jezike, Ljekarna se može odlučiti i za uvođenje nove valute za inozemna plaćanja poput dolara (USD) i Eura (EUR).
Cijene su jasno i nedvosmisleno naznačene, te je posebno naznačeno jesu li u prikazanu cijenu uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji bi na bilo koji način mogli utjecati na cijenu.
Cijena proizvoda utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na Internet trgovini za svaki proizvod podložen je više kontrola, međutim bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor. Ukoliko do takvih situacija dođe iste su izvanredne i za njih se Ljekarna unaprijed ispričava svojim Korisnicima jer će ih biti prisiljena obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za željeni proizvod te nemogućnosti isporuke po navedenoj cijeni i konkretnoj narudžbi Kupca. U slučaju izvanredne situacije, koja može nastati prilikom pogrešnog unosa i/ili prikaza cijena proizvoda, Ljekarna će bez odgađanja obavijestiti Korisnika.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
PRETRAŽIVANJE PROIZVODA

Korisnicima su ponuđene različite opcije pretraživanja proizvoda unutar Internet trgovine, a sve u svrhu lakšeg pronalaska i kupovine željenih proizvoda.

Svaki proizvod ima svoju kategoriju kojoj pripada, pa tako Korisnici mogu pretraživati proizvode na sljedeći način:
• Po proizvođaču – odnosno po brendu ili po proizvodnoj liniji.
• Po kategoriji – proizvodi su kategorizirani po vrsti, namjeni ili nekoj drugoj posebnoj osobini.
• Unutar Pretraživača – Korisnik može tražiti proizvode po svom kriteriju tako što upiše ključnu riječ u Pretraživač.
• Izdvojeni proizvodi
• Sniženi proizvodi
• Novi proizvodi

Ukoliko Korisnik želi više informacija o proizvodu, klikom na sliku proizvoda, naziv proizvoda ili ime proizvoda, otvara se stranica s uvećanom fotografijom i detaljnijim informacijama o traženom proizvodu.
Unutar stranica s detaljnijim informacijama o pojedinim proizvodima, Korisnik može vidjeti zadnje pretraživane proizvode i preporuke za kupnju sličnih i/ili povezanih proizvoda.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
KUPOVINA I NARUČIVANJE

Proizvodi na Internet trgovini mogu biti: „Dostupni“ za naručivanje, „Rasprodani“ i s opcijom „na upit“.

Kad je željeni proizvod dostupan, pored njega se pojavljuje opcija "Kupi" ili "Dodaj u košaricu". Odabirom opcije “Kupi”, željeni proizvod automatski se stavlja u Košaricu. Proizvod se može dodati u Košaricu s bilo kojeg mjesta na Internet trgovini ukoliko uz proizvod postoji opcija „Kupi“ ili „Dodaj u košaricu“.
Nakon dodavanja proizvoda u Košaricu, Korisnik može nastaviti pregledavati ponudu Internet trgovine i ponoviti postupak dodavanja proizvoda u košaricu za svaki sljedeći proizvod.
U svakom trenutku Korisnik može pregledati svoju “Košaricu” klikom na link "Moja košarica".

Prije završetka kupovine, Korisnik pregledava konačni sadržaj svoje košarice klikom na sliku košarice ili klikom na link „Moja košarica“. U sklopu košarice, Korisnik može povećati ili smanjiti količinu svakog odabranog proizvoda ili ukloniti proizvod iz košarice.

1. Korak – Provjerite svoje podatke
Nakon konačne provjere stanja košarice, Korisnik potvrđuje svoju narudžbu i kupovinu klikom na link “Plaćanje”.
Ukoliko je registriran, u koraku “Prijava za kupce” Korisnik unosi svoje korisničko ime i lozinku. Ukoliko Korisnik nije registriran može se registrirati klikom na “Novi kupac – registrirajte se” ili može odlučiti nastaviti kupovinu kao neregistrirani Korisnik klikom na “Nastavi kupnju bez prijave”.

U svakom slučaju Internet trgovini su potrebni osobni podaci Korisnika kako bi Ljekarna mogla poslati narudžbu. Ukoliko neki od podataka Korisnika nedostaje i/ili je pogrešan, Ljekarna nije dužna poslati narudžbu.

2. korak – Odaberite način dostave
Nakon potvrde osobnih podataka, slijedi korak „Odaberite način dostave“. Uz svaku opciju dostave prikazani su i troškovi iste. Ovisno o odabiru načina dostave, ukupni iznos narudžbe ostaje isti ili se povećava. Napomena: unutar profila Korisnik mora imati popunjenu adresu za naplatu.

3. korak – Odaberite način plaćanja
Završni korak potvrde narudžbe je plaćanje. Korisnik u ovom koraku odabire jednu od ponuđenih opcija plaćanja. Ukoliko Korisnik odabere opciju plaćanja putem PayPal-a ili Payment Gateway servisa, uslijedit će preusmjerenje na njihove stranice kako bi se provelo plaćanje.

Proceduru plaćanja Korisnik može prekinuti u bilo kojem trenutku te promijeniti sadržaj svoje košarice. Za svaku zaprimljenu narudžbu Internet trgovina šalje automatsku potvrdu o primitku na e-mail adresu Korisnika.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Ljekarne. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Ljekarna će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunila u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti Korisnika i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.
Ljekarna otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije te se unaprijed ispričava svojim Korisnicima ukoliko do istih dođe. Narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun za istu.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
DOSTAVA I PREUZIMANJE

DOSTAVA

Proces dostave počinje onog trena kada Ljekarna putem svoje Internet trgovine zaprimi narudžbu te potvrdu uspješno izvršene online transakcije (za kartično poslovanje i PayPal), odnosno nakon knjiženja uplaćenih sredstava na žiro račun Ljekarne (za plaćanje općom uplatnicom, virmanom te internet bankarstvom). U pravilu radi se o sljedećem radnom danu.
Nakon zaprimanja uplate ili potvrde o uplati, Ljekarna se obvezuje poslati narudžbu u najkraćem mogućem roku. Ukoliko to iz određenih razloga nije moguće, Ljekarna se obvezuje obavijestiti Korisnika o novom terminu dostave.

Za odabir opcije plaćanja pouzećem, proces dostave započinje po primitku narudžbe.

Ljekarna se obavezuje adekvatno zapakirati proizvod za prijevoz robe. Pod adekvatnim pakiranjem proizvoda podrazumijeva se stavljanje proizvoda u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprečavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti proizvoda te uvjetima i duljini relacije na koji se prenosi.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
ISPORUKA

Ljekarna narudžbe šalje radnim danom od ponedjeljka do petka. Vrijeme slanja i dostave je do 5 radna dana. Isporuke paketa se u slučaju blagdana i državnih praznika prebacuje na prvi sljedeći radni dan.
Prilikom narudžbe, u koraku „Odaberite način dostave“, Korisnik može navesti unutar kućice „NAPOMENA“ želi li dostavu na određeni datum ili u određeno vrijeme. Ljekarna će prenijeti napomenu kurirskoj ili dostavnoj službi, međutim Ljekarna nije odgovorna za daljnje postupanje kurirske ili dostavne službe.
Nakon što kurirska ili dostavna služba koja vrši dostavu zaprimi pošiljku, Ljekarna više nije odgovorna za daljnji tijek isporuke i moguća kašnjenja koja mogu nastati. Ukoliko su učestala kašnjenja isporuke, Ljekarna može promijeniti kurirsku ili dostavnu službu zaduženu za isporuke narudžbe.
Za kvalitetniju komunikaciju između Korisnika i kurirske ili dostavne službe oko termina dostave, Ljekarna može kurirskoj ili dostavnoj službi predati broj mobitela i adresu Korisnika.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
AKCIJSKA PRODAJA

Ljekarna će po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Korisnicima ili će biti dostupni Korisnicima određene, točno specificirane skupine.
Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani: trajanje akcijske prodaje, visina popusta, cijena s popustom, ograničene količine i sl.
Nakon proteka roka akcijske prodaje, Ljekarna neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
PLAĆANJE

PLAĆANJE POUZEĆEM – GOTOVINOM PO PRIMITKU POŠILJKE

Plaćanje pouzećem, odnosno plaćanje gotovinom po primitku pošiljke je opcija plaćanja koja Korisniku omogućuje da ukupni iznos narudžbe podmiri prilikom dostave pošiljke na adresu Korisnika. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini koja se predaje dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu Korisnika.
Ukoliko Korisnik (primatelj) nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač može ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke i/ili kontaktirati Korisnika (primatelja) radi dogovora o novom terminu isporuke.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
REZERVACIJA I OSOBNO PREUZIMANJE

Korisnik, u sklopu Internet trgovine, ima mogućnost rezerviranja proizvoda s namjerom osobnog preuzimanja u Ljekarni, u roku od 2 dana.

Prilikom osobnog preuzimanja (plaćenih i neplaćenih narudžbi), Korisnik bi trebao unaprijed provjeriti, na broj telefona 051/689-716, jesu li proizvodi spremni za preuzimanje.

U slučaju da je Korisnik platio narudžbu u sklopu Internet trgovine, morao je dobiti automatski račun na svoju e-mail adresu koju je naveo prilikom naručivanja. Prilikom osobnog preuzimanja u Ljekarni, Korisnik mora donijeti i/ili pokazati račun ili neki drugi dokaz i potvrdu o uplati.

Osobno preuzimanje proizvoda u Ljekarni je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
UPLATNICA ILI VIRMANSKO PLAĆANJE

Kod izbora ovog načina plaćanja, Korisnik će na svoju e-mail adresu dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Korisnik uplatu može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače vrši plaćanja – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Za virmanske uplate, proizvodi se isporučuju tek nakon što Ljekarna uplatu proknjiži (prema izvodima iz banke, što u pravilu znači – sljedeći radni dan). Korisnici mogu prethodno provjeriti stanje svoje pošiljke na broju telefona 051/689-716.

Virmanski plaćene narudžbe mogu se osobno preuzeti u Ljekarni:
KOZGAR & CO d.o.o.
Korzo 8
51000 Rijeka
Hrvatska

Radno vrijeme Ljekarne:
Ponedjeljak - petak: 08.00 - 16.00

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
KARTIČNO PLAĆANJE

Internet trgovina (putem Payment Gateway servisa) prihvaća sljedeće kreditne i debitne kartice:
Maestro, Master, VISA, Diners, American Express

Mogućnost obročnog plaćanja

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
PAYPAL

PayPal je posrednik u plaćanju (između Korisnika i Ljekarne) koji omogućuje da se uplate i novčani prijenosi obavljaju u potpunosti preko interneta. PayPal šifrira i štiti broj bankovne kartice te se financijski podaci Korisnika nikada ne prosljeđuju Ljekarni.

Vlasnik PayPal računa plaćanje vrši putem interneta, unoseći svoju E-mail adresu i lozinku (na za to predviđeno mjesto), na PayPal internet stranici.

NAPOMENA: budući da PayPal ne podržava kune (HRK) kao valutu plaćanja narudžbe, sva PayPal plaćanja iz Hrvatske bit će izvršena u Euro valuti (EUR) te će ukupni iznos narudžbe biti konvertiran iz kune (HRK) u Eure (EUR), prema trenutnom prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke.
U slučaju uplate putem PayPala, kao rezultat konverzije, odnosno pretvaranja ukupnog iznosa narudžbe iz kune (HRK) u Eure (EUR) postoji mogućnost razlike u iskazanim cijenama proizvoda na Internet trgovini te naplaćenog ukupnog iznosa narudžbe.
Trošak konverzije pri pretvaranju valuta snosi Korisnik.
Ako Korisnik plaćanje vrši iz Hrvatske putem uplate na transakcijski račun Ljekarne, plaćanje se vrši u kunama (HRK) i u tom slučaju nema konverzije valute.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
GARANCIJA I SERVIS

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Ljekarna smatra da je Korisnik na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
Ukoliko uređaj Korisnik treba servisirati, potrebno je provjeriti dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju Korisnik dobiva uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.
Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka Korisnik je dužan izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.
Ukoliko Korisnik ima bilo kakvih pitanja ili mu je potrebna pomoć i/ili pojašnjenje može kontaktirati Ljekarnu putem telefona: 051/689-716 ili putem e-maila: info@pharmaloox.com.


PRIGOVORI I OBAVIJESTI

U slučaju da je Korisnik iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti pismeni prigovor Ljekarni.
Ljekarna omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem:
• Pošte na adresu: KOZGAR & CO d.o.o., Korzo 8, 51000 Rijeka, Hrvatska
• Telefona: 051/689-716
• E- maila: info@pharmaloox.com

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Korisnik ima prigovor, u prigovor Korisnik navodi broj narudžbe, broj računa i/ili svoje korisničko ime.
Ljekarna će Korisniku potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor na prigovor po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
REKLAMACIJE I POVRATI

OPĆENITO

U slučaju isporuke neispravnog i/ili oštećenog proizvoda Kupac je dužan, unutar 24 sata od preuzimanja neispravnog proizvoda, obavijestiti KOZGAR & CO d.o.o., vlasnika www.pharmaloox.com Internet trgovine (u daljnjem tekstu Prodavatelj ili Ljekarna) radi pribavljanja informacija o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda:
• E- maila: info@pharmaloox.com
• Telefona: 051/689-716
• Mob: 099/272-0204

Svaki Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:
• Isporučen je pogrešni proizvod, koji nije naručen
• Isporučenom proizvodu istekao je rok trajanja
• Isporučeni proizvod ima grešku ili oštećenja

Svaki Kupac je prilikom reklamacije dužan navesti:
• Broj narudžbe
• O kojem je proizvodu riječ
• Poteškoće i/ili nepravilnosti
• Fotografije proizvoda koje dokazuju nepravilnosti

Prodavatelj ne odobrava zamjenu korištenih, a ispravnih proizvoda.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
OŠTEĆENI PROIZVODI

Prilikom preuzimanja pošiljke Kupac je dužan provjeriti njeno stanje. U slučaju vidljivih oštećenja na transportnoj kutiji, Kupac mora odmah reklamirati kurirskoj ili dostavnoj službi prilikom dostave te odbiti preuzeti pošiljku.
Ukoliko Kupac nije u mogućnosti pravovremeno reagirati na oštećenje nastalo neadekvatnim rukovanjem kurirske ili dostavne službe ili zbog drugih razloga, u tom slučaju Kupac je dužan unutar 24 sata od preuzimanja pošiljke kontaktirati Ljekarnu te poslati fotografije oštećenja i druge podatke potrebne da bi se reklamacija adekvatno provela.
Čim Ljekarna zaprimi dokaze oštećenja i utvrdi da su razlozi oštećenja uzrokovani njegovom ili kurirskom nepažnjom, novi proizvod šalje se na adresu Kupca u najskorijem roku.

U slučaju vidljivog nedostatka ili oštećenja naručenog proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. vidljivo oštećenje ambalaže), Kupac nije dužan naručeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak i/ili oštećenje. Ukoliko naručeni proizvod ima skriveni nedostatak, a što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja odnosno po stavljanju proizvoda u funkciju – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Ljekarna ima 2 mogućnosti postupanja s oštećenim proizvodom koji se nalazi kod Kupca:
• Ljekarna vrši prikup, odnosno o svom trošku preuzima oštećeni proizvod od Kupca
• Ljekarna odluči prepustiti Kupcu oštećeni proizvod i ne preuzeti ga, već poslati novi ispravni proizvod.
Odluka o navedenim opcijama povrata oštećenog proizvoda ostavlja se na izbor Ljekarni.

U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez adekvatnog razloga (ambalaža nije oštećena), Ljekarna ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata naručenog proizvoda i iznos vlastitih manipulativnih troškova.
U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku Ljekarna će vratiti Kupcu cjelokupan iznos uplate umanjen za izravne troškove povrata proizvoda i vlastite manipulativne troškove.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Kupoprodajom na daljinu smatra se svaka kupovina koja ne uključuje osobno preuzimanje proizvoda u trgovini, već narudžbu proizvoda putem telefona i/ili interneta te isporuka proizvoda putem kurirske ili dostavne službe.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji sklopljenoj na daljinu i/ili storniranju narudžbe, Ljekarna postupa prema Zakonu o zaštiti potrošača, odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog Ljekarna će izvršiti Kupcu nakon što proizvod bude vraćen Ljekarni i nakon što Ljekarna utvrdi visinu umanjene vrijednosti kupljenog i vraćenog proizvoda.

Da bi Kupac uspješno jednostrano raskinuo Ugovor o kupoprodaji sklopljenoj na daljinu i ostvario povrat svog uplaćenog iznosa, povrat pošiljke mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
• Mora biti vraćena, bez odgađanja, u roku od 14 dana od datuma isporuke
• Proizvodi moraju biti neotvarani, nekorišteni, neoštećeni, u originalnom pakiranju s deklaracijom
• Mora sadržavati originalni račun
• Mora sadržavati popunjen obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu (Primjerak obrasca Kupac može preuzeti OVDJE) ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu u kojoj Kupac izražava svoju volju da raskine Ugovor.

Ljekarna poziva Kupca da proizvod zapakira u ambalažu u kojoj je proizvod i dostavljen Kupcu kako bi se izbjegla oštećenja proizvoda.

NAPOMENA: Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora. Ukoliko to želi, Kupac se može obratiti Ljekarni putem e-maila radi pribavljanja podataka o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
ROK ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu, Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke posljednjeg proizvoda iz narudžbe.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na povrat uplaćenog iznosa, mora vratiti preuzetu pošiljku i obavijestiti Ljekarnu o svojoj odluci prije isteka roka od 14 dana putem obrasca za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj Kupac izražava svoju volju da raskine Ugovor.

Iznimka od prava za jednostrani raskid Ugovora odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid Ugovora o čemu će Kupac biti na vrijeme biti upozoren.

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Po primitku pošiljke, Ljekarna šalje obavijest Kupcu e-mailom ili drugim raspoloživim sredstvom te informira Kupca o ispravnosti ili neispravnosti postupka povrata:

a) Ukoliko je vraćena pošiljka u ispravnom stanju, Ljekarna utvrđuje da povrat zadovoljava sve navedene uvjete te obavještava Kupca o povratu uplaćenih novčanih sredstava koji će biti izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu, osim ako Kupac drugačije ne naznači.
Ljekarna će izvršiti povrat novčanih sredstava koji je primio od Kupca, bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Ljekarna zaprimila odluku o jednostranom raskidu Ugovora i preuzeo ispravno vraćenu pošiljku.

b) Ukoliko je pošiljka neispravna, Ljekarna utvrđuje da povrat ne zadovoljava sve navedene uvjete te obavještava Kupca o istome. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Slijedom prednje navedenog Ljekarna preporuča Korisnicima:
- Dobro pogledajte karakteristike i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet ljekarni prilikom odabira proizvoda budući da slika proizvoda ne prikazuje konkretan proizvod već načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač;
- Ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati budući se smatra da je kupac preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom ukoliko u trenutku preuzimanja proizvoda ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču;
- Ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanja jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda;
- Sačuvajte ambalažu;
- Dobro pogledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja što prije obavijestite Ljekarnu i vratite proizvod u originalnoj ambalaži bez da ste ga koristili;
- Ako proizvod nema vidljivih oštećenja, dobro pogledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte koristiti proizvod, njime rukovati jer svako rukovanje umanjuje vrijednost proizvoda.

Ljekarna utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjene vrijednosti proizvoda. Ljekarna obavještava Kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti Kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata Kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava Kupcu će biti odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti Kupcu. 

Pharmaloox Demo - Uvjeti korištenja internet trgovine
INTERNETSKO (ALTERNATIVNO) RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju nesuglasica između Kupca i Ljekarne, obje strane imaju pravo podnijeti pritužbu i poslužiti se Internetskim (alternativnim) rješavanjem sporova (eng. Online Dispute Resolution) te pritom izbjeći dugotrajne sudske postupke.
Internetska platforma za rješavanje sporova pomaže u postizanju brzog i učinkovitog rješenja tako što jedno od nadležnih tijela za rješavanje sporova zaprimi obavijest o sporu te pokrene postupak za rješavanje istog.

Cijeli postupak se provodi na internetu.

Više informacija na: http://ec.europa.eu/odr

Izdvojeni proizvodi